En seans kan sammanfattas med att en person från de levandes värld förmedlar kontakt eller kommunikation från en eller flera avlidna anhöriga till de som deltar i seansen. Det finns dock många kontakter som räknas till att vara en typ av seans.

Vad är en seans, och vilka kan utföra den

En seans då ett så kallat medium förmedlar kontakten

Den vanligaste av alla seanser är när anhöriga tar kontakt med ett medium, eller en person med mediala förmågor för att få kontakt med en avliden anhörig. Anledningen till denna kontakt kan vara att de anhöriga vill förmedla ett budskap till den avlidne, eller att de anhöriga vill veta något som den avlidne inte hann med att berätta.

Själva seansen kan beskrivas som en session. En session där en eller flera personer vill få kontakt med andevärlden. Det kan vara en öppen demonstration, eller en privat grupp av människor som vill få kontakt med en specifik person. Ofta vill personer med mediala förmågor veta något speciellt om den person som ska kontaktas, eller ha något som var viktigt för den som ska kontaktas innan sessionen kan påbörjas.

Kända medier i Sverige

Vi ser mycket på film, och blir på så sätt skrämda av seanser

Allt vi ser på film är inte sant, när det kommer till mediala kontakter mellan levande och andevärlden. I många filmer visas kraftiga reaktioner som är producerade för att skrämma, och inte har någon som helst verklighetsförankring.

I normala seanser så är det oftast en kort och lugn kontakt som sker, om något sker över huvud taget. Naturligtvis förekommer det kraftiga seanser när kontakt med någon död som ännu inte fått vila av någon anledning. Då är det viktigt att vara lyhörd, och försöka hjälpa denna olyckliga ande att slutligen få sin vila.

Ibland förekommer även det numera populära ouijabrädet, som flitigt används av ungdomar som vill prova om de kan få kontakt med andevärlden. Vid sådana kontakter är det svårt att veta vilket resultatet blir, då det oftast är ovetande människor som upptar kontakten och inte känner till sina eventuella mediala förmågor.

Vad är en seans, och vilka kan utföra den?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *